Beskrivning av mitt gymnasiearbete

I november fick jag en grundmall för mitt projekt. Denna mall är i tre steg där en görs innan jag åker till Kina, en görs medan jag är i Kina och en är när jag kommer hem från Kina. Jag har även lite egna idéer om vad jag vill göra.

Innan Kina

Hitta information om byggnader, konstruktioner och design i närområde, samt resten av Kina. Vilka material används? Vad är det för klimat och förutsättningar för byggande i Kina? Vad kostar det att bygga hus i Kina? Hur ser det ut med bygglov? Vad har pandorna för behov? Hur ska det se ut för att pandor och arbetare ska trivas?

I Kina

Fota inomhus och utomhus. Vad behövs inte? Vad saknas? Observera djur och arbetare. Fråga personalen vad de tycker saknas och vad de säger om byggnaden och omgivningen. Vad behövs enligt dem? Fotografera andra byggnader som inspiration. Få kunskap om djuren.

Efter Kina

Planera om det ska byggas ut eller byggas om eller kanske lite av både och. Gör ritningar som visar byggnaden före och efter. Gör en modell av slutgiltigt resultat. Lägg upp vad som är bra och dåligt med redan existerande byggnad. Redogör vilka behov som ska uppfyllas. Berätta om grunden till idén om den nya designen. Vilka material och metoder ska användas för byggandet?

Egna idéer

Förutom att göra om byggnaden (vad denna byggnad används som ska jag ta reda på innan och i Kina) så vill jag även se om jag kan förbättra pandornas lekplats. På bilder ser de ofta ut som en enkel version av lekplatser för barn. Jag har sett pandor åka rutschkana, gunga på en gunga eller en gunghäst. Jag vill ta reda på mer om detta och utveckla en billig och hållbar lekplats för pandor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *