Kategoriarkiv: Förberedelser

I Kina (när man ser sig omkring)

Jag har fotat omgivning, ögonmåttat och samlat fakta.

Det finns fem pandor. Varje panda har 3 burar: En sovbur med säng, en bur med vad jag tror är en våg och helt tom bur som oftast fylls med bambu. Dessa burar är omkring 4×4 m i area och takhöjden är över tre meter. Mellanrummet mellan rören som bildar gallret är ca en decimeter från mitten av varje rör/stolpe. Stolpens tjocklek är 1 cm i diameter.

Varje rum med tre burar har två hål ut mot inhägnaden (En inhägnad per panda med undantag från ett ställe med två pandor på en inhägnad). Varje rum har även en korridor förbi burarna och tillgång till vatten.

Med människa i åtanke finns: En korridor till varje inhägnad med en dörr och vanlig trappa, ett kontor, en arbetsbänk och ett omklädningsrum/förvaringsrum. Osäker på sistnämnda rummet då det känns som att man kastat in saker bara. Skåp för volontärer och arbetare att låsa in sina saker i finns i närheten av förvaringsrummet och vid en vägg står sopkvastar, soptunnor och andra arbetsverktyg.

Byggnaden är u-formad med två korta och en lång del. Arbetsbänk och kylskåp för pandornas mat är utomhus, men under tak. Samma är det med stället där bambu förvaras. Färgerna man ser är vitt, grått och blått. Det blåa är egentligen bara plast från de gråa dörrarna som ej tagits av vid monteringen, men jag gillar idén om någon färg.

Det här är vad jag uppfattat om stället genom att bara se på det. Genom att studera pandornas beteende försöker jag även komma fram till hur jag bäst ska få dem att trivas. Genom att tänka på material, färger, möblering och utformning av byggnaden ska jag försöka göra byggnaden bra för pandor, arbetare och turister. För pandornas skull ska det vara oförstörbart och inte kännas som att de är i fångenskap. För arbetarna ska det vara en trevlig arbetsmiljö och lättillgängligt. För turisterna ska det vara iögonfallande och se bra ut på bild.

Innan avresa

Jag har hittills samlat in fakta om pandor och deras livsstil, Kinas byggnadsteknik och arkitektur och även lite fakta om ett Svensk-Kinesiskt samarbete om att få in trä som byggmaterial igen.

Jag hoppas att jag under de kommande dagarna kommer få tillgång till mer information om Kinas syn på träbyggnader. Jag har kontaktar AIX Arkitekter, men eftersom jag antar att de är upptagna med sitt eget jobb så förväntar jag mig inte svar så snabbt.

All insamlad fakta ligger på Google Drive och det är osäkert om jag kommer åt detta i Kina kommer jag försöka få med mig det genom att spara på den dator jag kommer ha med mig.

De teknologiska hjälpmedel jag kommer ha i Kina är min skoldator, en kamera och min mobiltelefon.

Beskrivning av mitt gymnasiearbete

I november fick jag en grundmall för mitt projekt. Denna mall är i tre steg där en görs innan jag åker till Kina, en görs medan jag är i Kina och en är när jag kommer hem från Kina. Jag har även lite egna idéer om vad jag vill göra.

Innan Kina

Hitta information om byggnader, konstruktioner och design i närområde, samt resten av Kina. Vilka material används? Vad är det för klimat och förutsättningar för byggande i Kina? Vad kostar det att bygga hus i Kina? Hur ser det ut med bygglov? Vad har pandorna för behov? Hur ska det se ut för att pandor och arbetare ska trivas?

I Kina

Fota inomhus och utomhus. Vad behövs inte? Vad saknas? Observera djur och arbetare. Fråga personalen vad de tycker saknas och vad de säger om byggnaden och omgivningen. Vad behövs enligt dem? Fotografera andra byggnader som inspiration. Få kunskap om djuren.

Efter Kina

Planera om det ska byggas ut eller byggas om eller kanske lite av både och. Gör ritningar som visar byggnaden före och efter. Gör en modell av slutgiltigt resultat. Lägg upp vad som är bra och dåligt med redan existerande byggnad. Redogör vilka behov som ska uppfyllas. Berätta om grunden till idén om den nya designen. Vilka material och metoder ska användas för byggandet?

Egna idéer

Förutom att göra om byggnaden (vad denna byggnad används som ska jag ta reda på innan och i Kina) så vill jag även se om jag kan förbättra pandornas lekplats. På bilder ser de ofta ut som en enkel version av lekplatser för barn. Jag har sett pandor åka rutschkana, gunga på en gunga eller en gunghäst. Jag vill ta reda på mer om detta och utveckla en billig och hållbar lekplats för pandor.